e-learning

Vyhrazené technické zařízení

  1. Jsou to zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají zvláštnímu dozoru podle zákona, jsou to zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová. Zdroj: Zákon č. 174/1968 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
  2. Technické zařízení, které může způsobit zvýšené ohrožení života, zdraví nebo majetku. Projektanti, výrobci (včetně montážních organizací) nebo provozovatelé těchto zařízení mají zvláštní povinnosti uložené jim příslušnými předpisy a podléhají zvláštnímu režimu dozoru. Jsou to tlaková zařízení, elektrická zařízení silnoproudá, hromosvody a plynová zařízení.

Pokud ještě nemáte zřízen účet, pokračujte REGISTRACÍ V opačném případě se můžete PŘIHLÁSIT